ติดต่อเรา
โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส(นิพัทธ์หริณสูตร์)
ถนนไชยพร   ตำบลแม่กลอง  อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
เบอร์โทรศัพท์ 034-770350


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :